Проекти

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА


Oперативното ръководство на проект „Тракия икономическа зона“ е възложено на „Клъстер ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“. Тракия икономическа зона (ТИЗ) е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява шестте индустриални зони в района на Пловдив. Досега във всички зони на ТИЗ са инвестирани над 1 милиард евро. ТИЗ се осъществява върху площ от 10 700 000 м², от която 3 250 000 м² вече е заета.

Меморандум за сътрудничество при развитие на икономически проекти на територията на Област Пловдив e подписано от кметовете на общините Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, председателят на общинския съвет на Стамболийски, зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, инж. Пламен Панчев, председател на УС на „Клъстер ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ и Красимир Стоянов, зам.-председател на УС на „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“.

9-те общини и 2-те сдружения са декларирали общата си воля за съвместна работа и активна подкрепа на инвестиционната инициатива за реализация на мегапроекта „Тракия икономическа зона“. В Меморандума е записано, че чрез развитието на икономическата зона, която обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив, ще се постигнат стратегическите цели:
zx620_2331107
• Развитие на регион Пловдив
• Подобряване мобилността на работната сила
• Осигуряване достъп до работни места в индустриални, логистически и търговски обекти
• Подобряване на обществената, жилищната и бизнес средата

От старта през 1995 г. на първата индустриална зона „Марица“ досега са привлечени над 100 инвеститори, от тях 80 чужди, разкрити са над 12 000 работни места. Инициатори на ТИЗ са Сиенит Холдинг, дивелъпър на индустриални зони, и КЦМ, производител на цветни метали, заедно с 9 общини.

Предимства на ТИЗ

• Удобна географска локация – на важни железопътни артерии и Европейски транспортни коридори, свързващи Европа, Азия и Африка
• Инфраструктурна обезпеченост – транспорт, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации
• Индивидуално административно обслужване от специализирано звено, ускорени процедури
industrialna-zona• Квалифицирана работна сила, 7 основни университета и 2 колежа с инженерни и хуманитарни дисциплини,
повече от 80 училища, езикови и професионални гимназии
• Около 68 000 заети в преработващата промишленост, още 20 000 инженери и машинни оператори в други индустрии
• Най-бързо растящата индустриална зона в България през последните 20 години

Индустриални зони, включени в ТИЗ

1. ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „МАРИЦА”
2. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ”
3. ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН”
4. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ТРАКИЯ”
5. АГРО ЦЕНТЪР „КАЛОЯНОВО”
6. ПАРК „ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ”

Кратки срокове от първите стъпки до завършена фабрика

zx500_2174520Проектите в ТИЗ се осъществяват в кратки срокове благодарение на завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни и търговски обекти, включително юристи и посредници. Зоната предлага завършени производствени, логистични и търговски обекти.

Show Comments