Партньори

bg-china-logo1

Клъстер ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА е партньор с Българо-Китайска асоциация за бизнес развитие, чийто основни цели са:

•     Насърчаване на търговските и промишлените отношения между двете страни
•   Информация и консултация на българските износители относно китайския пазар, както и на китайските износители относно българския пазар
•   Информация и консултация на потенциални инвеститори относно възможностите за инвестиции, както в Китайската Народна Република, така и в Република България
•     Информация и консултация на фирми от двете страни относно създаването на смесени предприятия

Двете организации обединяват усилия при привличането и насърчаването на китайски инвестиции на регионално и национално ниво, при обмяната на опит между двете държави в сферата на строителните технологии, инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

Уеб сайт:
www.bg-china-partners.com

respect-logo
Клъстер ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА е партньор с „Респект Консулт“ – едно от водещите и доверени консултантски дружества в град Пловдив и Република България. Благодарение на своя дългогодишен опит, комплексно и коректно обслужване кантората е сред лидерите в национален мащаб в сферата на правните, данъчни и финансови консултации със своя висококвалифициран екип от специалисти – адвокати, икономисти, счетоводители, оценители.

„Респект консулт“ съветва български и чуждестранни физически и юридически лица, организации с нестопанска цел и мултинационални компании във всички области на правото: дружествено право, облигационно право, несъстоятелност, вещно право, строителство, административно право и административен процес, трудово право и социално осигуряване, финансово, данъчно и застрахователно право, наказателно право и процес, семейно и наследствено право, енергетика и природни ресурси. Кантората извършва процесуално представителство пред съд и арбитраж. Регистрира дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми.

Уеб сайт:
www.respectconsult.com

Show Comments