КРАГО

Еднолично дружество с ограничена отговорност Краго ЕООД е регистрирано по фирмено дело № 3975/1996 г. на Пловдивски окръжен съд през 1996 година със седалище и адрес на управление: област Пловдив, общ. Пловдив, гр.Пловдив бул.”6-ти септември” № 76 ет.1 офис2 .
През 1996г. Дружеството има за основен предмет на дейност извършване на строително – монтажни работи, производство и монтаж на алуминиева дограма и търговско обзавеждане.
С оглед бързото развитие на Краго ЕООД през 1999г. освен производството на алуминиева дограма, усвоихме и започнахме производството и монтажа на немска пластмасова дограма “SALAMANDER” и турска пластмасова дограма “ VERA TEK “.
В тясно сътрудничество с най-голямата, специализирала се в промишленото строителство строителна компания Сиенит ООД, изградихме обекти на световно известни фирми като Либхер, Фереро, Сокотаб, Булсафил, Миролио и др.
Фирмата разполага с компетентен и мотивиран екип от добре подготвени технически специалисти – проектант, инженери, конструктори, технолози, включително такива обучавани в централите на “SALAMANDER” в Германия и “ALUMIL” – в Република Гърция.

Разполагаме и с новопостроена и модерно оборудвана по последна дума на техниката производствена база, обособени два отделни производствени цеха, складова база и централен офис в представителната част на гр. Пловдив, както и със собствени транспортни средства, в това число леки и тежко товарни автомобили, камиони и автовишки.
Мениджърският състав е подготвен на европейско ниво и в съответствие с административно – правното и икономическо положение на бизнеса в Република България. Фирмата се обслужва на абонамент от доказали се в областта на търговското право счетоводна и адвокатска кантори.

Краго ЕООД се утвърди на пазара в областта на строителството и търговското обзавеждане като една от водещите фирми, като специално в областта на производството на алуминиева и пластмасова дограма само в Пловдивска област фирмата има около 42 % пазарен дял при конкуренцията на още около 160 фирми работещи легално или не в същата област.
С оглед на прилагане на новите технологии в строителството от 2002г. в Краго ЕООД усвоихме и започнахме производство и монтаж на окачени фасади и облицовка на сгради с композитен материал.

Уеб сайт:
www.krago.org

Show Comments