„ХАЙКАД ИНФОТЕХ“ ООД

„ХАЙКАД  ИНФОТЕХ“ ООД е иновативна инженерингова компания създадена от български специалисти в сферата на виртуалното проектиране и компютърните симулации при разработката на иновативни технически продукти.

  • Най-големият световен концерн за разработка на инженерни софтуерни решения за виртуално 3D проектиране, симулации, създаване на виртуални реалности – френският концерн „Dassault Systemes“ е основен партньор на „Хайкад Инфотех“ с цел предлагане на иновативни софтуерни технологии за индустриални предприятия, както и за висшите технически учебни заведения.
  • Съвместно с „Dassault Systemеs“, „Хайкад Инфотех“ провежда последователна политика, ориентирана към насърчаване на индустриални предприятия към внедряването на специализираните високотехнологични решения с цел повишаване конкурентоспособността на произвежданите от тях изделия, както и технологично консултиране.
  • „Хайкад Инфотех“ е партньор на висшите учебни заведения, през февруари 2017 г. откри „Обучителен център за CAD CAM CAЕ технологии към ТУ София – филиал Пловдив“.

Уеб сайт:
www.haycad-infotech.bg

Show Comments