„ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА"АД

„ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“АД  – изгражда и управлява промишлено-търговски  зони, в това число изгражда и въвежда в експлоатация на съпътстваща инфраструктура.

  • Участва в изграждането и осъществява самостоятелно различни по своето естество комуникационни връзки, благоустройствени мероприятия, включително сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване.
  • За популяризиране на дейността си дружеството залага на широко развитата рекламно-консултантска дейност, свързана с изграждането на индустриални зони.

Уеб сайт:
https://tez.bg/

Show Comments