Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица – ДЕМО“

Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица – ДЕМО“ е неправителствена организация в обществена полза, съчетаваща дейности за разработване и реализиране на европейски, национални и международни проекти и програми в сферата на обучението и заетостта. Към сдружение „ДЕМО“ функционират:

  • Център за професионално обучениe
  • Център за информация и професионално ориентиране

Центровете са специализирани в сферата на:

  • Заетостта;
  • Обучение по множество професии и специалности;
  • Кариерното консултиране и професионално ориентиране;
  • Обучения по ключови компетентности;
  • Mотивиране за активно поведение на пазара на труда.

Сдружение „ДЕМО“ има позиционирани офиси в 8 областни градове на Република България – София, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Ловеч и Русе

Уеб сайт:
www.demo-ngo.com

Show Comments