„Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва за над 1.5 млн. лева учебен център по проект ТРАКИА

С над 200 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа ще обучават на теория и практика кадри за индустрията

22.05.2019 г.

За 1 754 167,51 лева „Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва и обзавежда център за обучение и квалификация на кадрите. Средствата са по проект „Таргетирано Развитие и Актуализация на Клъстерни Информационни Активи“  /ТРАКИА/, съгласно договор за изпълнение № BG16RFOP002-2.009-0045-C01, чийто бенефициент е сдружението. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 754 167,51 лв., от които 1 057 221,95 лв. европейско и 186 568,61 лв. национално съфинансиране, конкретизира днес по време на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Емил Димитров.

Основната цел на проект ТРАКИА е увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, експортния потенциал и споделена инфраструктура на членовете на „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло. В момента се финализират дейностите по реализацията на проект ТРАКИА. Закупува се обзавеждане и оборудване за 10 зали за теоретично обучение и за 1 тренировъчен център за учебна практика, в това число 211 компютъра, модерен софтуер и електронна платформа за управление на електронни масиви на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и дистанционно обучение. В учебния център ще се формират фундаментални знания и компетентности в различни за индустриалното производство области и умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация.

С реализирането на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. Както е известно „Клъстер Тракия икономическа зона“ подпомага развитието на „Тракия икономическа зона“, най-мащабната индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа, в която има над 180 фирми – български и чуждестранни инвеститори.

С разширяване на портфолиото на предлаганите до момента услуги от Клъстера и преминаването към междусекторно сътрудничество, сдружението ще поеме по-голяма роля в насърчаването на регионалната индустриална модернизация, смята Димитров.

Show Comments