СЪОБЩЕНИЕ 02.11.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01  съобщава , че с Решение от  2.11.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет :   Осигуряване  на  самолетни  билети  и хотелско  настаняване  за  6  участника  за  4 пътувания (по  две  в  Германия и в  Норвегия) 

Обособена  позиция №  1: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Германия –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 4 нощувки, 5 дни  за  всяко  едно  пътуване.

Обособена  позиция №  2: Предоставяне  на  услуги  за пътуване  и хотелско  настаняване  до Норвегия  –  2 бр., осигуряване  на  нощувки  за  6  участника, 5 нощувки, 6 дни  за  всяко  едно  пътуване., качена  24.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА на  основание чл.9, ал.1 т.1 от  ПМС  № 160 от  1 юли 2016г.

Решение за прекратяване

Show Comments