Съобщение 23.10.2018

Ръководството  на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“,  Бенефициент по  проект: „Таргетирано  Развитие и Актуализация на   Клъстерни  Информационни  Активи –  ТРАКИА“, Договор №  BG16RFOP002- 2.009-0045 – С01

  Съобщава , че с Решение от  23.10.2018г., процедурата  за  избор на  изпълнител  чрез  Публична  покана  за  събиране  на  оферти  за  избор на  изпълнител по  реда  на  ПМС 160 с  предмет Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за 6 участника за 4 пътувания, с две обособени позиции :

Обособена позиция 1.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Германия- 2бр., осигуряване на нощувки за 6 участника, 4 нощувки , 5 дни за всяко едно пътуване;

Обособена позиция 2.

Предоставяне на услуги за пътуване и хотелско настаняване до Норвегия – 2бр., Осигуряване на нощувки за 6 участника, 5 нощувки, 6 дни за всяко едно пътуване“, качена  19.10.2018г.  в  системата  ИСУН е  ПРЕКРАТЕНА.

Решение

Show Comments