О Б Я В А: Клъстер Тракия икономическа зона търси „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“

02.01.2018 

Related image

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР  ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА  ЗОНА“ ,  във връзка  с  изпълнението  на  проект   „ТАРГЕТИРАНО  РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  КЛЪСТЕРНИ  ИНФОРМАЦИОННИ АКТИВИ  – ТРАКИА“, обявява  една  свободна  позиция за  длъжността  „Експерт, създаване на сътрудничества и интернационализация“.

Вид на  правоотношението: трудово, при  8 часов работен  ден.

Срок :  12 месеца  от  сключване  на  трудовия договор.

Брутно  трудово  възнаграждение:  2 569.04 лв.

Лицето  следва да  притежава  необходимата  професионална  квалификация с  оглед  изпълнение на  длъжността:  минимална  образователна  степен  бакалавър или  еквивалент  в областта  на  техническите, стопанските  или  хуманитарните  науки, способност за  комуникация без езикови  и културни  бариери.

Свободно владеене на английски език, ниво С1. Владеенето на втори език е преимущество. 

Основните  отговорности : дейности  по   утвърждаване  авторитета  на  Клъстера  в национален  и международен  аспект, създаване  на  предпоставки  за  участие в международни  клъстери  и мрежи, интернационализация на  продуктите  на  сдружението  и неговите  членове  и достъп до  нови  пазари и клиенти.

Подборът на  кандидатите  ще  се  извърши  по  документи: CV, други документи  доказващи  необходимите знания и опит за  изпълнение на  длъжността.

Срок на  подаване  на  документи  :  19.01.2018 г.

С  допуснатите по  документи  лица  ще  бъде  проведено  събеседване на  22.01.2018 г.  от  11:00 ч.

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

30.11.2017

Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01.

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  • Начална дата на стартиране на проекта: 29.11.2017 г.
  • Продължителност: 14 месеца
  • Обща стойност на проекта: 1 754 167,51 лева
  • Безвъзмездна финансова помощ: 1 243 790,56 лева
  • Съфинансиране от „Клъстер Тракия икономическа зона“: 510 376,95 лева

Основна цел на проекта е повишаване  на конкурентоспособността, бизнес развитието и експортния потенциал на членовете на Сдружение „Клъстер Тракия икономическа  зона“ и на сдружението като цяло.

С изпълнението на проект ТРАКИА се осигурява увеличаване на броя на предлаганите услуги на настоящите и бъдещи членове на сдружението за обучение и квалификация на техния персонал. За осъществяването на целите на проекта се актуализират клъстерните информационни активи чрез обособяване на учебен център в „Тракия икономическа зона“. В него ще има 10 зали за теоретично обучение, един тренировъчен център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство, области и специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Предвижда се закупуването и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи за предоставяне на обучения, посредством ИКТ решения. Това следва да доведе до подобряване на общия финансов резултат от дейността и повишаване на производителността и потенциала за развитие, както и на цялостната конкурентоспособност на фирмите участници в клъстера.

Описаните по-горе очаквани резултати и ползи от реализирането на проекта отговарят на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.


–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.009-0045-C01 „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“ /ТРАКИА/, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Investor.bg: Георги Стоев: България се нуждае от имидж на технологична инвестиционна дестинация

13.11.2017

Георги Стоев: България се нуждае от имидж на технологична инвестиционна дестинацияГеорги Стоев, икономист в Industry Watch, в студиото на Bloomberg TV Bulgaria. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Георги Стоев завършва английската гимназия в София и университета на Лувен, Белгия. Започва професионалния си пък като макроикономист в Института за пазарна икономика. Съосновател е на аналитичното звено Industy Watch. В момента е стратегически консултант на водещите проекти за индустриални зони в България и председател на платформата за дигитална трансформация на традиционните индустрии Trakia.Тech. Стоев е един от инициаторите на Международната мрежа на стратегическите консултанти, чрез която цели да наложи имидж на България като технологична дестинация.

Г-н Стоев, кое в глобалните индустриални трендове е възможност и кое риск за България? Не изоставаме ли от вълната, наречена Индустрия 4.0?

Почти без изключение корпоративната среда в компаниите, които посещавам в България, е ориентирана към насърчаване на иновациите и внедряването на нови технологии. Като част от ценностите и мисиите на някои по същество “традиционни производители” виждаме самоосъзнаване на високотехнологични предприемачи. Повечето собственици и мениджъри определят компаниите си като иновативни и в много от случаите държат това да е ясно за служителите, макар трудно да успяват да комуникират това послание извън компанията. Виждал съм различни примери, в които в компаниите е наложена ценностна система, която приема експериментирането и серийните проби и грешки за нормална част от бизнес ежедневието. В този смисъл, може би леко изостава медийният интерес към темата, но определено българската индустрия има силен потенциал за сериозен скок в четвъртата индустриална революция.

Цялото интервю тук.

ТВ Европа: Пламен Панчев: „Тракия икономическа зона“ за 21 г. привлече над 1 млрд. евро инвестиции

12.10.2017

Над 1 млрд. евро инвестиции, 30 хиляди работни места и 140 фирми от цял свят – това е равносметката за 21 години дейност на „Тракия икономическа зона“. Край втория по големина български град се правят хладилници, басейни, матраци, чипове, химикали, метали, дори военни роботи. В последните години най-бързо се развива производството на  автомобилни части, коментира в студиото на „Бизнес темите“ съоснователят и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев.

Фирмите в „Тракия икономическа зона“ имат амбиция да върнат учещите в чужбина или реализирали се там българи. С тази цел в края на октомври заедно с Mинистерство на икономиката компаниите организират кариерен форум в Берлин, на който ще бъдат представени условията за работа в зоната.

Тракия икономическа зона /ТИЗ/ e най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона на България. Общата площ на ТИЗ е 10 700 000 м², от които около 1/3 вече е заета, а 2/3 е свободна за инвестиции. Обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – Парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, Парк „Иновации“ и Индустриална зона „Калояново”. В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален – има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Така инвеститорът има изключителна възможност за избор.

Цялата статия тук.

„Маратон Пловдив“ е победителят в първия Business Run в зона Тракия, домакините от „Либхер“ са бронзови медалисти

08.10.2017

Точно за 58 минути и 6 секунди отборът на „Маратон Пловдив“ избяга днес 16-киломометровото трасе около завода на LIEBHERR в зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона /ТИЗ/. 4-мата бегачи от неправителственото сдружение спечелиха провеждащия се за първи път в Пловдив кръг от най-голямото фирмено състезание – Business Run. Огромен хладилник за офиса бе наградата за победителите. „Сега направете с него почетна обиколка“, шеговито призова атлетите при награждаването Красимир Кирков, ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“ в „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД. Отбор на немската компания, която бе своеобразен домакин на събитието, грабна бронзовите медали, със сребро се окичиха от ЕС БИ ТЕК ГЛОБЪЛ ЛИМИТЕД – клон България. iCard са дамският отбор победител, а смесеният – TELUS International Europe.

Над 30 мултинационални фирми с 200 състезатели-любители, сформирани в 50 отбора, се включиха в щафетното бягане в ТИЗ днес въпреки ураганния вятър. Най-масово участие взеха от компаниите LIEBHERR  – с 5 отбора и от ABB – с 4 отбора. „Целта на нашия екип е да накара хората да се движат, правим едно дружелюбно състезание между фирмите, най-добрият начин за тийм билдинг като екипите вършат нещо позитивно за себе си“, посочи Еленко Еленков от Спортен клуб „Бегач“, организатор на състезанието. Той допълни, че всяка участваща компания допринася и за добра кауза – 30 процента от таксите, 2 500 лева, ще бъдат дарени на пловдивските Сдружение „Празнични герои“ и Центъра за психологически консултации „Феникс“.

„Бегач“ са изключително добри професионалисти и идеята им е страхотна – да съберат бизнеса на едно място, да станат хората от бюрата, да се усмихнат и вместо да лежат вкъщи през уикенда да се разкършат. Тази година 50, догодина 200 отбора“, пожела Борис Недев, съсобственик на „Био Фреш“, който се включи в щафетата, само дни след като успешно приключи участието си в триатлона Ironman в Барселона.

„Надявам се да превърнем Бизнес рън Пловдив в традиционен корпоративен маратон, общ празник на фирмите от ТИЗ“, сподели инж. Синан Емин, член на Съвета на директорите на „Техно Акташ“ АД, минута след като избяга своята част от щафетата – 4 км. Той предложи да се добави и семейно състезание в събитието.

Домакинство за следващото издание на Business Run пожела Емил Димитров, директор направление „Логистика“ на Кауфланд. Неговите две дъщери активно участваха в Kids Run за деца от 3 до 14 години.

Първото пловдивски издание на „най-големия тийм билдинг в България“ Business Run се проведе в партньорство с „Клъстер Тракия икономическа зона“, съвместно с LIEBHERR, Schneider Electric, SportPass, 60k, Пощенска банка, Renault и Vivacom.

Корейски фирми с интерес да инвестират в "Тракия икономическа зона" (БНТ2-Пловдив)

07.07.2017

Корейски фирми имат интерес да инвестират в „Тракия икономическа зона“. Южнокорейските компании възнамеряват да отворят бази край Пловдив за производство на текстил, автомобилни части и машиностроене. Това стана ясно, след като представители на промишлено-търговската зона край Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество със свободната корейска зона в град Дегу в Южна Корея.

Цялата статия тук.

Обявиха над 1.6 млн. лева нови инвестиции в Тракия икономическа зона

04.07.2017

Фирма „Био Фреш“ увеличава 6 пъти използваемата площ на склада си с автоматизирана система по евро проект

 

Снимки от БТА-Пловдив – в средата Спас Георгиев, управител на „Био Фреш“

Автоматизирана складова система за 1 666 600 лева закупува и въвежда в експлоатация „Био Фреш“ ООД в новата си производствена база в зона „Марица“, част от „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/. Поредната инвестиция в най-мащабната и бързо развиваща се индустриална зона на България е по евро проект „Подобряване на производствения капацитет в „Био Фреш“ ООД“, стана ясно на пресконференция днес в БТА – Пловдив. Фирмата е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.2.2016 г. Общо разходите по проекта са в размер на 1 666 600 лева, като от тях 999 960 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР, конкретизира Спас Георгиев, управител на „Био Фреш“. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

Създадената през 2000 година „Био Фреш“ ООД произвежда козметични продукти. След като миналата година приключи строежът на площ над 20 декара на новата производствена и логистична база в зона „Марица“, част от ТИЗ, се увеличи производственият капацитет на компанията, обясни Спас Георгиев. Нарасналият продуктов асортимент – фирмата произвежда над 450 продукта /всяка година създава 30-40 нови/, увеличените поръчки и клиенти налагат оптимизиране и автоматизация на съхранението на готовата продукция.

 

Закупуването и въвеждането в експлоатация на автоматизирана складова система по евро проекта ще позволи ефективно и ефикасно да се съхраняват произведените количества, като във всеки един момент ще има информация за наличните количества, местоположение, срок на годност и др. Автоматизираният процес елиминира предпоставките за грешки и повишава продуктивността. Това, от своя страна, понижава разходите във всички фирмени области и води до чувствително повишаване на производителността в цялото предприятие.

 

Прилагането на автоматизираната складова система ще увеличи най-малко с 6 пъти използваемата площ на склада, подчерта управителят на фирмата Спас Георгиев. В допълнение, за постигане на голям капацитет на склада, автоматизираната система достига значителна височина на склада, която е непостижима с традиционните складови системи. От там ще се намали консумацията на енергия, а също така ще рефлектира върху намаляването на разходите за съхранение на суровини и продукти.

Автоматизираната складова система ще бъда интегрирана към съществуващата ERP система във фирмата и е инвестиция във висок клас оборудване в сферата на информационните и комуникационните технологии, като се отнася към т.нар. „интелигентни системи за управление“.

 

Георгиев допълни, че целта на евро проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Био Фреш“, един от големите български инвеститори в „Тракия икономическа зона“ и една от най-популярните български козметични марки с износ в над 60 страни – не само на традиционни пазари като Китай, Русия и Европа, а и в Азия, Америка, Канада.

Министър Караниколов: Успешният бизнес модел на „Тракия икономическа зона“ привлича в България водещи международни компании

21.06.2017

Посланици от цял свят разгледаха завода на АББ и логистичния център на Кауфланд в индустриална зона „Раковски“

„Успешният бизнес модел на „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ съдейства за установяването в България на водещи международни компании и за разширението на съществуващи производства, което от своя страна е индикатор за добрите условия за инвестиции в България“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с представители на дипломатическия корпус. Събитието се проведе в Индустриална зона „Раковски“, част от „Тракия икономическа зона“, и на нея министър Караниколов представи пред посланиците на държави от цял свят възможностите за инвестиции в страната ни. Визитата на ръководителите на дипломатическите мисии и представителствата на международните организации, акредитирани в Република България, се организира от Министерството на външните работи, съвместно с Министерството на икономиката, Министерството на туризма и „Клъстер Тракия икономическа зона“.

В срещата участваха още Областният управител на Пловдив Здравко Димитров, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, председателят на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и съосновател на ТИЗ инж. Пламен Панчев, кметовете на общините Раковски, Марица и Куклен, както и някои от първите чуждестранни инвеститори в зоната.

По време на официалното си посещение посланиците влязоха в единия от заводите на АББ в зона „Раковски“ и логистичната база на Кауфланд. АББ е иновативен световен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. АББ построява първата си производствена сграда в ТИЗ през 2009, а вторият завод /в съседство на първия/ е открит през 2012 г. Общата стойност на инвестициите на АББ в зона Раковски надминават 43 млн. щатски долара.

В логистичния център на Кауфланд е концентрирано цялото ноу-хау на компанията по приема, складирането и съхранението на стоки. 300 камиона пристигат на ден в базата. През тази година предстои да започне плануваното разширение на логистичния център, което отново потвърждава тезата, че ТИЗ е мястото на успешния бизнес.

„Над 2 млрд. евро са инвестирани в ТИЗ. „Тракия икономическа зона“ е лицето на България, тя е пример за успешно публично-частно партньорство, пример за сътрудничество на общини, държава и бизнес“, коментира областният управител Здравко Димитров.

„ТИЗ е най-голямото икономическо струпване в страната. Предизвикателствата през последните 20 години ни помагат днес да предадем опита си на тези, които искат да стартират подобни проекти“, заяви кметът Иван Тотев.

Инж. Пламен Панчев благодари на кметовете, на Областна администрация, на Министерството на икономиката и на първите инвеститори в „Тракия икономическа зона“ и подчерта, че с такива партньори се работи лесно. Повечето от чуждестранните инвеститори са разширили дейността си и са привлекли и други фирми. Той съобщи, че до края на годината в зона „Раковски“ предстои да бъде изграден образователно-квалификационен център, ориентиран към фирмите в ТИЗ.

Английската „Уилям Хюз“, в Тракия икономическа зона, пусна линия за 1.7 милиона лева

22.05.2017

Собственикът на фирмата Макс Хюз обяснява предимствата на новата боядисваща линия за полагане на антикорозионно покритие

Боядисваща линия за полагане на антикорозионно покритие за 1 701 474 лв. пусна в експлоатация в края на миналата седмица „Уилям Хюз България“ в зона Раковски, част от „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/. Макс Иво Артър Хюз, собственикът на фирмата, долетя от Англия за представянето на новата придобивка. Специални гости на събитието бяха инж. Пламен Панчев, съосновател на ТИЗ, кметът на Раковски Павел Гуджеров и кметът на Стряма Васил Черпелийски.

Закупената от компанията линия е в резултат на изпълнението на проект „Подобряване производствения капацитет в Уилям Хюз България ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, спечелен през 2015 г. Боядисващата линия ще осигури 10 нови работни места, с тенденция за повече при увеличаването на поръчките за работа, обясни Бен Форбс Кокс, генерален мениджър на компанията.

„Уилям Хюз“ открива своя завод в зона Раковски през ноември 2004 година и вече 13 години успешно развива своята дейност. Фирмата е специализирана в производството на пружини, изделия от огъната тел и други свързани процеси като боядисване, заваряване, полагане на пластмасово покритие, с приложение в автомобилната индустрия.

 

 

 

Производството и приложението на топлоизолация от папур проучиха „Фраунхофер“ и „Тракия икономическа зона“

16.05.2017

Отглеждането на суровината и реализацията на материала ще осигури работни места в зони с висока безработица, сочи изследване по международен научен проект

Потенциалът за добив на папур в България като суровина за производство на иновативния строителен материал TYPHABOARD е целта на приключилия 2-годишен международен научен проект, финансиран от Германската федерална фондация за опазване на околната среда DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Това разясни на специален семинар в софийската централа на Съюза на архитектите в България  ръководителят на проекта арх. Георги Георгиев от „Фраунхофер“ – най-голямото научно-изследователско сдружение за приложни изследвания в Европа.

На снимката: Ръководителят на проект арх. Георги Георгиев, снимка на издателство EUROSTAV

Арх. Георгиев заедно с проф. Мартин Круз и с партниращия екип от Висшето строително училище „Любен Каравелов“- София /ВСУ/ с ръководители проф. д-р арх. Николай Тулешков и проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев, представиха положителните резултати от международният научен проект „Изучаване на приложимостта на ново разработения, иновативен и устойчив строителен материал TYPHABOARD /Тайфаборд/ като топлоизолация при многофамилни жилищни сгради с домсъвети в България“. В семинара взеха участие Клаудия Домел от финансиращата проекта фондация и Никола Стоянов, заместник-директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Председателят на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов също акцентира върху големия потенциал на технологията и свързаните с нея дейности у нас.

TYPHABOARD е създаден от немския институт „Фраунхофер“, който в партньорство с ВСУ и „Сиенит Холдинг“, девелопър на „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/, извърши проучване за прилагането на материала у нас и култивирането на суровината за него. „Както знаете Община Бургас и Община Хасково наскоро се присъединиха към ТИЗ и се обмисля отглеждането на папур да бъде на тяхна територия“, коментира инж. Пламен Панчев, съосновател на най-мащабната българска индустриална зона. Според него Северна България също има огромен потенциал по река Дунав, като предпочитана зона за култивиране на суровината.

Цялостната концепция TYPHABOARD е атрактивна за България поради няколко основни фактора, посочи арх. Георгиев. Първо, производството протича в малки и средни предприятия, за да може мащабът на предприятията да отговаря на количествата на суровината. Второ, изисква се сравнително високо количество ръчен труд, което обуславя повишена трудова заетост в потенциалните региони за разгръщане на идеята – поречието на Дунав, Черно море и Марица. Трето, култивирането на суровината носи със себе си много положителни ефекти за околната среда и цялостната концепция води до значително намаляване на въглеродните емисии при сградите, в които се използва иновативната топлоизолация TYPHABOARD. Не на последно място е и очакваният положителен икономически ефект – култивирането на суровината в зони с висока безработица и ниски доходи. Приключилият проект създаде стабилна основа за последващата реализация на концепцията – отглеждането на папур и производството на иновативния строителен материал.